Ριβάρι

Η λιμνοθάλασσα Ριβάρι βρίσκεται 1,2 χιλιόμετρα περίπου νοτιοανατολικά του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται για λιμνοθάλασσα με σχετικά μεγάλο άνοιγμα προς τη θάλασσα, σε σχέση με το μέγεθός της. Στο βόρειο τμήμα, που συνορεύει με τη θάλασσα, υπάρχει χαρακτηριστική αμμώδης λουρονησίδα με αμμόφιλη βλάστηση και συστοιχίες φυτεμένων αλμυρικών, που καταλήγει σε ένα βραχώδη χαμηλό λόφο. Τα ηπειρωτικά σύνορά της περιστοιχίζονται από καλλιέργειες, μέρος των οποίων έχει εγκαταλειφτεί και έχει αποικιστεί από υπερυδατική και αλλοφυτική βλάστηση. Στη λιμνοθάλασσα αναπτύσσονται συστάδες ποσειδωνίας και υπάρχουν μεγάλες συγκεντρώσεις ψαριών. Οι δραστηριότητες στον υγρότοπο σχετίζονται κυρίως με τις καλλιέργειες στο ηπειρωτικό τμήμα, ενώ φαίνεται ότι παλιότερα λειτουργούσαν και ιχθυοκαλλιέργειες (Ριβάρια) των οποίων τα απομεινάρια είναι ορατά προς την μπούκα. Το νερό είναι αλμυρό σε μίξη με λιγοστό γλυκό που προέρχεται κυρίως από τις επιφανειακές απορροές.