Βούδια

Μεγάλη παραλία με ψιλό βοτσαλάκι, η οποία όμως έχει δύσκολη πρόσβαση λόγω των βιομηχανικών εγκαταστάσεων μεταλλευτικής εταιρίας που λειτουργεί στην περιοχή.